13.03.2020 r.

 

Informacja dotycząca odwołania zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w związku z epidemią koronawirusa.

 

Szanowni Państwo

 

      W związku ze szczególną  sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, jak również  w trosce o Państwa zdrowie  a także  pracowników,  proponujemy przesunięcie terminu corocznego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, zaplanowanego na marzec,  do czasu ustabilizowania sytuacji.

Propozycję tą składamy w oparciu o:

- zapowiedzi znacznego zwiększenia się liczby osób zarażonych w perspektywie najbliższych dni i spodziewanych w związku tym dalszych ograniczeń  min. w zakresie możliwości  organizowania spotkań oraz ograniczeń komunikacyjnych, ale przede wszystkim  zwiększonego ryzyka kontaktu z osobą zarażoną,

- zgłaszanych przez Zarządy części wspólnot postulatów o odwołanie / przesunięcie terminu zebrania,

- zdecydowanie niższej niż w poprzednich latach frekwencji na już odbytych zebraniach,

-  przekazywanych przez członków wspólnot (drogą mailową lub telefoniczną) informacji o nieobecności na już zaplanowanym zebraniach wspólnot, ze wskazaniem jako powodu nieobecności,  zagrożenia kontaktem z osobami zarażonymi.

 

Ograniczenia w zakresie obsługi  wprowadziły już urzędy, sądy, instytucje.

Wszystkie podejmowane obecnie działania mają na celu minimalizację możliwości zarażenia koronawirusem poprzez ograniczanie bezpośrednich  kontaktów.

 

Nowy termin zebrania zostanie zaproponowany w najbliższym możliwym terminie, po unormowaniu się sytuacji.

 

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych "Stare Miasto" sp. z o.o.

 

 

 

Powrót do  Aktualności